FANDOM


Bocage
Bocage


Informacje
 • Położenie
 • Normandia, Francja 
  • Mieszkańcy
 • Francuzi 
  • Populacja
 • Nieznana 
  • Zarządca
 • Nieznany 
  • Występowanie
 • Medal of Honor: Allied Assault 
 • AA - Ikona


  Bocage jest słowem pochodzenia normańskiego, które jest używane zarówno w języku francuskim, jak i języku angielskim. Może odnosić się ono do lasku, elementu dekoracyjnego w formie listowia lub mieszanego terenu rzędów drzew i pastwisk. Bocage występuje w Medal of Honor: Allied Assault.

  EtymologiaEdytuj

  Słowo bocage prawdopodobnie pochodzi od starofrancuskiego boscage, oznaczającego zaciszny lasek, zagajnik. Forma boscage była używana w języku angielskim dla oznaczenia rodzaju liściastej dekoracji, używanej np. do dekoracji porcelany w XVIII wieku. Alternatywnie słowo to wywodzi się ze starofrancuskiego słowa bosc, oznaczającego las. Jednak podobne słowa występują w językach skandynawskich i germańskich, co pozwala sądzić, że późna łacińska derywacja pochodzi od wyrażenia skandynawskiego, które przeszło do użycia w języku normandzkim. Termin boscage uzyskał swoje znaczenie pod wpływem osiemnastowiecznego romantyzmu.

  Termin bocage wszedł do języka angielskiego podczas II wojny światowej. Odnosi się on do terenu, w którym przeplatają się obszary zadrzewione i pastwiska, z krętymi drogami bocznymi ograniczonymi z obu stron wysokimi zboczami i kilkusetletnimi, gęstymi żywopłotami z obu stron, bardzo ograniczającymi widoczność. W Normandii (« bocage normand ») takie ukształtowanie terenu nabrało szczególnego znaczenia podczas inwazji w Normandii, ponieważ w połączeniu z umocnieniami niemieckimi bardzo utrudniało aliantom marsz naprzód. Podobny krajobraz odnaleźć można w angielskim Devon.

  Nouveau Petit Larousse z 1934 definiował bocage jako mały, cienisty zagajnik lub grupę drzew. W 2006 definicja w Petit Larousse brzmiała '(słowo pochodzenia normańskiego) teren, w którym pola i łąki są ograniczone zboczami ziemnymi, obsadzonymi żywopłotami i rzędami drzew, oraz gdzie osadnictwo jest rozproszone w formie farm i małych osad.'